แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
111 ธันวาคม 2561610003477ด.ญ.วาสนา ทองเผือก0ห้องพิเศษ 2
211 ธันวาคม 2561610003481นายเศกศักดิ์ เศรษฐ์นันท์44ห้องพิเศษ 3
36 ธันวาคม 2561610003438นายจันทร์ศรี แก้วสาย68ห้องพิเศษ 4
412 ธันวาคม 2561610003491ด.ญ.พลอยไพลินทร์ ไผ่เรือน1สามัญหญิงเตียง 1
512 ธันวาคม 2561610003497ด.ช.ณิชกุล กุลณปักษ์0สามัญหญิงเตียง 2
612 ธันวาคม 2561610003487นางคำใส ใจสา67สามัญหญิงเตียง 3
712 ธันวาคม 2561610003484นางเพ็ญ เสมอวงศ์ติ๊บ62สามัญหญิงเตียง 4
811 ธันวาคม 2561610003482ด.ช.จิรายุ มะโนปิน12สามัญหญิงเตียง 5
98 ธันวาคม 2561610003460นางคำมูล สุริยา54สามัญหญิงเตียง 6
107 ธันวาคม 2561610003447นายอุ๊ด ชมภูสืบ91สามัญหญิงเตียง 7
1112 ธันวาคม 2561610003488นางสี วงค์เก๋66สามัญหญิงเตียง 8
1212 ธันวาคม 2561610003492ด.ช.พีรพัฒน์ อุตตะโปน0สามัญหญิงเตียง 9
1310 ธันวาคม 2561610003472น.ส.อาภานุช จันทร์สว่าง19สามัญหญิงเตียง 10
1410 ธันวาคม 2561610003470น.ส.อิด อินน้อย54สามัญหญิงเตียง 11
1512 ธันวาคม 2561610003500ด.ญ.สาวิตรี โฉมงาม4สามัญหญิงเตียง 12
1610 ธันวาคม 2561610003468นายเส็ง ม่วงเขียว62สามัญชายเตียง 13
1711 ธันวาคม 2561610003479นายไหนชิง แซ่ลี61สามัญชายเตียง 14
1812 ธันวาคม 2561610003499นายสิงห์ทอง เครือดี49สามัญชายเตียง 15
198 ธันวาคม 2561610003459นายศักรินทร์ แหวนะ51สามัญชายเตียง 16
209 ธันวาคม 2561610003464นายบารมี หิรัญพานิช73สามัญชายเตียง 17
216 ธันวาคม 2561610003434นายสุรชาติ ดีประสิทธิ์76สามัญชายเตียง 18
228 ธันวาคม 2561610003454นายสราวุธ มะโนธรรม48สามัญชายเตียง 19
2312 ธันวาคม 2561610003493นายประยงค์ ภิญโญทรัพย์72สามัญชายเตียง 20
2411 ธันวาคม 2561610003480นายมานพ เรืองยศ49สามัญชายเตียง 21
2512 ธันวาคม 2561610003489ด.ช.ศรัณยู วังตุ้น14สามัญชายเตียง 22
2616 พฤศจิกายน 2561610003260น.ส.เนตรดาว แก้วธิวงศ์34สามัญชายเตียง 23
2712 ธันวาคม 2561610003496นางนารินนาถ ทึงวา38เตียงเสริม 1
2812 ธันวาคม 2561610003494ด.ช.อภินัทธ์ สันยศติทัศน์9เตียงเสริม 12
2912 ธันวาคม 2561610003498ด.ญ.อัญรินทร์ มะโนวงค์2เตียงเสริม 13
3012 ธันวาคม 2561610003495นายธวัช ชุมภูสืบ36เตียงเสริม 19
3112 ธันวาคม 2561610003486ด.ช.ศุภวิชญ์ ศิริปัญญา10เตียงเสริม 9