แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
123 ตุลาคม 2561610002991ด.ช.รัชพล พิมพ์จันทร์0ห้องพิเศษ 1
219 ตุลาคม 2561610002956นางยัง อินเตชะ85ห้องพิเศษ 2
322 ตุลาคม 2561610002986ด.ญ.ธิดาภา ณะใจบุตร7ห้องพิเศษ 3
422 ตุลาคม 2561610002990นายนนท์ เพ็ชรพันธุ์63ห้องพิเศษ 5
518 ตุลาคม 2561610002939นายศิลธรรม อินทะวงศ์42ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
619 ตุลาคม 2561610002957นางศรีเพ็ญ เขื่อนคำ71สามัญหญิงเตียง 1
722 ตุลาคม 2561610002985นางเพ็ชร วงศ์มี64สามัญหญิงเตียง 2
821 ตุลาคม 2561610002977นางศรีบุศย์ �คำเครื่อง68สามัญหญิงเตียง 3
922 ตุลาคม 2561610002980นางสุภา เรืองยศ44สามัญหญิงเตียง 5
1019 ตุลาคม 2561610002953นางบัวไหล จันทร์อุ่นสืบ84สามัญหญิงเตียง 6
1122 ตุลาคม 2561610002982นางหวัน พรมวิชัย67สามัญหญิงเตียง 7
1220 ตุลาคม 2561610002969นางอาวรณ์ พรมวิชัย39สามัญหญิงเตียง 8
1320 ตุลาคม 2561610002967ด.ช.วรวิทย์ หวังใจ10สามัญหญิงเตียง 10
1422 ตุลาคม 2561610002987นางแก้วมา แก้วธิ64สามัญชายเตียง 14
1520 ตุลาคม 2561610002963นายกิติพงษ์ ไทยใหญ่17สามัญชายเตียง 17
1622 ตุลาคม 2561610002981นายมานพ เรืองยศ49สามัญชายเตียง 18
1722 ตุลาคม 2561610002989นายเอกพันธ์ อินทรสงวน30สามัญชายเตียง 21
1822 ตุลาคม 2561610002988นางสมผา หลีแก้วสาย50เตียงเสริม 9