แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
126 พฤษภาคม 2561610001423นางอุรา สุภา68ห้องพิเศษ 1
223 พฤษภาคม 2561610001401นายศิลา อันโนนจารย์76ห้องพิเศษ 3
323 พฤษภาคม 2561610001400นายสุทัศน์ คำฟูบุตร58ห้องพิเศษ 4
425 พฤษภาคม 2561610001418นางปิ่นแก้ว สมจิตต์79ห้องพิเศษ 5
522 พฤษภาคม 2561610001386นางเพ็ญ เสมอวงศ์ติ๊บ62สามัญหญิงเตียง 1
626 พฤษภาคม 2561610001429น.ส.นริศรา ทาแก้ว34สามัญหญิงเตียง 2
726 พฤษภาคม 2561610001431นางคำหลวน ฉัตรแก้วสืบ78สามัญหญิงเตียง 3
822 พฤษภาคม 2561610001385นางบุญเหลือง พรมฤทธิ์53สามัญหญิงเตียง 5
925 พฤษภาคม 2561610001411นางคำใส ใจสา67สามัญหญิงเตียง 6
1026 พฤษภาคม 2561610001425นางบุญปั๋น อินเตชะ69สามัญหญิงเตียง 7
1126 พฤษภาคม 2561610001428ด.ญ.กมลชนก รินทร์แก้ว3สามัญหญิงเตียง 11
1227 พฤษภาคม 2561610001435นายภู่ เทียมพิทักษ์83สามัญชายเตียง 13
1326 พฤษภาคม 2561610001430นายวีระศักดิ์ อินน้อย21สามัญชายเตียง 14
1425 พฤษภาคม 2561610001415นายวินัย เทพสืบ56สามัญชายเตียง 15
1526 พฤษภาคม 2561610001434นายมนัส แสนสีมนต์43สามัญชายเตียง 17
1626 พฤษภาคม 2561610001432นายธีรศักดิ์ ทรัพย์เจ้าพระยา42สามัญชายเตียง 18
1725 พฤษภาคม 2561610001421นายเสน วงศ์หน่อแก้ว54สามัญชายเตียง 19
1825 พฤษภาคม 2561610001419นายพงษ์ดนัย ม่านสืบ45สามัญชายเตียง 20
1926 พฤษภาคม 2561610001433นายสมัย สีโห้มี69สามัญชายเตียง 21
2024 พฤษภาคม 2561610001406นางเหลา ทิพย์มาตย์79สามัญชายเตียง 23