แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
126 เมษายน 2562620001255นางบุญพร้อม วิเศษณรงค์ศักดิ์73ห้องพิเศษ 4
226 เมษายน 2562620001256นายสมบัติ อินตางาม45ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
325 เมษายน 2562620001242น.ส.บุญมา วงค์ชัย67สามัญหญิงเตียง 1
425 เมษายน 2562620001245น.ส.เนตรดาว แก้วธิวงศ์35สามัญหญิงเตียง 2
526 เมษายน 2562620001253นางบุญปั๋น อินเตชะ70สามัญหญิงเตียง 3
626 เมษายน 2562620001252นางนงค์คาร สมบัติเรือง39สามัญหญิงเตียง 4
720 เมษายน 2562620001198นางมูล เกิมต่างเชื้อ74สามัญหญิงเตียง 5
826 เมษายน 2562620001258นางเรือนแก้ว ปะระมะ90สามัญหญิงเตียง 6
919 เมษายน 2562620001192นางศรีทร ทนันไชย66สามัญหญิงเตียง 7
1025 เมษายน 2562620001247นายโสภร กาละ56สามัญหญิงเตียง 8
1123 เมษายน 2562620001227นางปิว แก้วขาว57สามัญหญิงเตียง 10
1225 เมษายน 2562620001237นายนิพัฒน์ ปั้นนพศรี52สามัญชายเตียง 13
1326 เมษายน 2562620001249นายสินธุ สุขไทยแท้43สามัญชายเตียง 14
1426 เมษายน 2562620001250นายเลย จันตา64สามัญชายเตียง 17
158 เมษายน 2562620001091นายไพบูลย์ สังเหล่าแถม45สามัญชายเตียง 18
1625 เมษายน 2562620001241นายยุทธ ตาเปี้ยสืบ57สามัญชายเตียง 19
1726 เมษายน 2562620001257นายยุ วงค์สุทะ44สามัญชายเตียง 20
1826 เมษายน 2562620001254นายกมล จันทร์คำเรือง40สามัญชายเตียง 21
198 เมษายน 2562620001094นายเนตร ปวนคํา68สามัญชายเตียง 23
2016 เมษายน 2562620001158นายสามารถ จันทรา43เตียงเสริม 21