รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
18 สิงหาคม 2562620002306นาง ****61ห้องพิเศษ 1
221 สิงหาคม 2562620002411ด.ญ. ****10ห้องพิเศษ 2
320 สิงหาคม 2562620002401นาง ****77ห้องพิเศษ 4
413 สิงหาคม 2562620002343นาง ****70ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
522 สิงหาคม 2562620002420นาง ****67สามัญหญิงเตียง 1